Strikking og jus

Man skulle tro at en så uskyldig aktivitet som strikking ikke kunne ha noen form for lovbrudd knyttet til seg, men den gang ei!   Det finnes faktisk en lov som brytes på daglig basis av svært mange, og den heter lov om opphavrett.  

Den fullstendige lovteksten finner du her:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2

Jeg skal fortelle litt om hva denne i praksis betyr for deg som strikker, hva du HAR lov til, og hva du IKKE har lov til sånn helt uten videre.

Først: Alt dette har liten og ingen betydning for deg som bare strikker etter mønstre du har kjøpt for å lage pene ting til deg selv, eller dine nærmeste, og som skal gis bort som gaver.  Dette har mest betydning for dem som strikker for videresalg. 

Med videresalg menes messer, Facebooksider/grupper/forum,og alle andre steder der du leverer et ferdig produkt mot penger.

Premisser:  Et mønster er et åndsverk.  Rettigheter til å lage kopier for salg tilhører den som har laget mønsteret. Uansett.  Den som lager kopier etter mønsteret, skal som utganspunkt svare et vederlag til den som har laget mønsteret for å kunne gjøre dette. (§2) I tillegg skal det nevnes hvem som har laget mønsteret, ALLTID! (§3) 

Kopiering og videresalg av et mønster du har kjøpt, er ALLTID ulovlig.

Privat bruk og videresalg av produkter: Den som eier mønsteret kan gi sitt samtykke til at det framstilles eksemplarer for salg.  Sånn som for eksempel i tilfellet Marius, der Lillunn gir en generell tillatelse til fri benyttelse av mønsteret til håndstrikk. De krever også at produktene merkes med at: 

Dette er basert på MARIUS ®© mønsteret, Jeg garanterer at strikke produktet er ekte norsk håndstrikket. "  

Man oppnår godkjenning for bruk til håndstrikk gjennom å sende dem en mail. Enkelt og greit.​

Klompelompe og andre populære mønstre har ikke gitt en slik generell tillatelse, men man kan bare sende dem en mail å spørre hva de synes er greit. Mange mønsterprodusenter synes det er greit at det selges håndstrikkede ting som de har designet, men du plikter å sjekke dette.

Det spiller ingen rolle om det IKKE står i mønsteret at det ikke er lov å framstille for videre salg.Om det IKKE står, så betyr det ikke at det er fritt fram. Uansett.(§12)  

Om det står at mønsteret er til privat bruk, så er det IKKE nødvendigvis tillatt å produsere med den hensikt å videreselge plagget. Da er det ment at du skal lage plaggene til deg selv, familien/venner, og at det skal gis bort.  Unntaket her, er om en venn har kjøpt mønsteret, og ber deg om å strikke for dem. Da er det privat bruk, og du kan ta betalt for arbeidet.  Om du har strikket et plagg som ikke passer, så kan du selge dette. Du har også lov å fritt selge et brukt plagg. (§12)

Et strikkemønster er resultat av et nitidig arbeid, og er opphavsrettslig beskyttet.  Om du ønsker å produsere plagg for videresalg, så er det en enkel mulighet å bare kontakte den som har laget mønsteret.  Mange synes det er greit at hobbyprodusenter selger deres design, så lenge det ikke er i slike mengder at det regnes som næring. Se definisjon fra skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/Jeg-vil-i-gang/Hobby-eller-naring/

 Det er dog sjelden at noen kommer til å iverksette rettslige skritt for å straffe den som bryter disse reglene.  MEN det kan være greit å vise mønsterdesignere såpass respekt, at man ihvertfall spør om lov.

Når du lager dine egne mønster, er det DU som bestemmer hvordan disse skal brukes. Og du KAN bruke deler av et mønster for å lage et nytt, uten at det er ulovlig. Det er derimot god skikk å navngi hvem som har laget de delene du bruker uforandret.(§4)

Strikking skal være til glede, og plaggene som framstilles skal være til glede.  Det vil være rimelig å anta at de som har laget mønstrene, også har ment det.  

Derfor er det også greit at vi som strikker viser respekt for det arbeidet som mønsterdesignere har gjort, gjennom å faktisk be om deres mening, bare sånn at vi vet. Av respekt for arbeidet deres, og i respekt for et tradisjonsrikt håndtverk.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

trinestenersen

trinestenersen

42, Hammerfest

Halvgammel røy med litt for mange tanker. Noen ganger må jeg bare få det sagt. Liker å strikke. Gretten bedreviter...

Kategorier

Arkiv

hits